organinės trąšos

organinės trąšos
organinės trąšos statusas T sritis chemija apibrėžtis Trąšos, kuriose augalų mitybai reikalingi elementai daugiausia yra augalinės arba (ir) gyvūninės kilmės organiniai junginiai. atitikmenys: angl. manure; organic fertilizer rus. органические удобрения

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • organinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Iš gyvūninių ar augalinių organinių junginių ar jų mišinių pagamintos trąšos. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=429528&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl. organic… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • organinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis agrarinė aplinkosauga apibrėžtis Gyvulinės ar augalinės kilmės organiniai junginiai (mėšlas, srutos, kompostas, žemės ūkio produktų perdirbimo, maisto pramonės organinės atliekos, dumblas, sapropelis ir pan.), kurie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • organinės trąšos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Trąšos, kurių maisto medžiagos yra augaliniai arba gyvūniniai organiniai junginiai (pvz., mėšlas, srutos, durpės, kompostas, fekalijos, sapropelis, guanas, sideraliniai augalai (lubinai,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Medžiagos, aprūpinančios augalus maisto medžiagomis. Skiriamos mineralinės, organinės, organinės mineralinės, bakterinės trąšos, trąšų mišiniai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • organinės-mineralinės trąšos — statusas T sritis chemija apibrėžtis Trąšos iš organinės medžiagos ir chemiškai ar absorbciškai su ja sujungtų mineralinių medžiagų. atitikmenys: angl. organomineral fertilizer rus. гуминовые удобрения; органо минеральные удобрения ryšiai:… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • organinės-mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Trąšos iš organinių medžiagų ir chemiškai ar absorbciškai su jomis sujungtų mineralinių medžiagų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=429528&p query=&p tr2=2… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organinės ir mineralinės medžiagos, kuriose yra augalams būtinų ir pasisavinamų maisto medžiagų. Didina dirvožemio derlingumą, skatina augalų vystymąsi, gerina žemės ūkio produktų kokybę,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • azoto trąšos — statusas T sritis chemija apibrėžtis Neorganinės ir organinės trąšos, turinčios azoto. atitikmenys: angl. nitrogenous fertilizers; nitrogenous manure rus. азотные удобрения …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • humino trąšos — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – organinės mineralinės trąšos …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • fosforo trąšos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Trąšos, turinčios augalų įsisavinamo fosforo. Skirstomos į organines (mėšlas, įvairūs kompostai) ir mineralines fosforo trąšas. Pagrindinė gamtinė mineralinių fosforo trąšų žaliava yra… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”